Rühmad

Lasteaias töötavad  alljärgnevad rühmad:
                           
sõimerühmad lastele vanuses 1,5 -3 eluaastat
aiarühmad lastele vanuses 3-6 eluaastat
kõneravitasandusrühm lastele vanuses 4-7 eluaastat